Användarvillkor

För att kunna använda den här webbplatsen och för att kunna registrera dig och dina barn för våra kurser och aktiviteter krävs att du accepterar följande användarvillkor:

Vi samlar in uppgifter om dig och ditt eller dina barn för att kunna bedriva verksamheten. De uppgifter vi kräver är bland annat personnummer på både dig och dina barn samt din e-mailadress, telefonnummer, hemadress och hemkommun. Vi samlar in dessa uppgifter för att kunna tillhandahålla tjänsten. Förutom i de fall då vi av myndigheter tvingas lämna ut uppgifter kommer dina uppgifter i övrigt ej att delges tredje part.

Tillgången till dina och dina barns personuppgifter begränsas i största möjliga mån till att omfatta endast de personer inom föreningen som behöver dem. Den enda information vi kräver att du delger övriga medlemmar är ditt namn och ditt telefonnummer.

När du och dina barn inte längre är med i föreningen så tas dina uppgifter bort.

Du ger oss tillåtelse att använda foton på dig och/eller dina barn ihop med andra elever och lärare tagna i anslutning till föreningens verksamhet att användas för att informera om föreningen i våra egna kanaler. Syftet med denna paragraf är främst för att kunna använda foton från exempelvis konserter. Gäller fotot en mindre grupp personer kommer vi att försöka få särskild tillstånd från varje person/målsman. Vi kommer även att sprida material internt till våra medlemmar. Du förbinder dig att inte sprida material publikt.

Notera även föreningens regler som finns beskrivna på föreningens hemsida.